ไร่บี.เอ็น.

หากใครที่มาเที่ยวเขาค้อ อย่าพลาดแวะชมไร่บี.เอ็น. ไร่ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม ไม่เสื่อมคลาย บนพื้นที่นับ 1,000 ไร่ของที่นี่ถือเป็นแหล่งผลิต และจำหน่ายพืชผัก ผลไม้เมืองหนาว ที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันให้ผลผลิตตามฤดูกาล เช่น สตรอว์เบอร์รี่ ลิ้นจี่ น้อยหน่า อโวคาโด้ ลูกพลับ ผักต่าง ๆ เช่น แครอต บีตรูต แตงกวาญี่ปุ่น ฟักแม้ว ผักกาดแก้ว บร็อคโคลี่ ไม้โบราณดึกดำบรรพ์ และดอกไม้เมืองหนาวอีกมากมาย

เช่น คาร์เนชั่น แกลดิโอลัส แอสเตอร์ ฯลฯ ย้อนกลับไปในอดีต ไร่บี.เอ็น.ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 ถูกสืบทอดตำนานแห่งการเกษตรแผนใหม่บนเขาค้อมาแล้ว 3 รุ่น มีการนำระบบการจัดการการเกษตรแบบต้นทุนต่ำแต่ได้ประสิทธิภาพสูงมาใช้ ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และยังได้ผสมผสานความหลากหลายทางชีวภาพ ทางพืชพันธุ์และสัตว์ป่า มาช่วยในการทำการเกษตร และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่า และพันธุ์พืชไปในตัว สำหรับผู้สนใจพันธุ์พืช ที่นี่ยังจำหน่ายพืชพันธุ์ของทางไร่ภายในเรือนจัดแสดงสินค้า รวมทั้งสินค้าแปรรูปประเภทไอศครีม แยมผลไม้ น้ำผลไม้ ผลไม้อบแห้ง ผลไม้แช่อิ่มประเภทต่าง ๆ ขณะเดียวกันหากต้องการเที่ยวชมแปลงสาธิตพืชผลทางการเกษตร ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อนำชมพืชแปลงต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand