เครือข่ายทันตแพทย์ชี้ ยาสีฟันเคลือบฟลูออไรด์ยั้งฟันผุ

เครือข่ายทันตแพทย์ชี้ยาสีฟันเคลือบฟลูออไรด์ยั้งฟันผุ โครงการ “เด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CAFE” สสส.ระดมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ฟ.ฟัน จากหลายสถาบัน ใช้เวที TK Park ชั้น 7 Central World สร้างกระแสแปรงฟันให้ลูกรักตั้งแต่ฟันซี่แรก หนูหนูฟันดีเริ่มที่…ซี่แรก พ่อแม่เป็นตัวช่วยทันตแพทย์ เด็กใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากให้ลูกได้อย่างดี หยุดวิกฤติเด็กไทยฟันผุตั้งแต่อายุ 9 เดือน

ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันแนะ 7 วิธีแปรงฟันให้ถูกวิธีด้วยยาสีฟันเคลือบฟลูออไรด์ รวมทั้งการใช้ไหมขัดฟัน เพราะฟันน้ำนมมีความสำคัญส่งผลถึงฟันแท้ในอนาคตได้ ถ้าจะรอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว เพราะฟันผุเต็มที่ อายุเพียง 3-6 เดือนก็เริ่มผุ ให้เห็นได้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเวทีสร้างยุทธศาสตร์ผนึกพลังเครือข่ายองค์กร 12 แห่งสร้างกระแสสังคมในแคมเปญ “การแปรงฟันเป็นเรื่องสนุก” โครงการ “เด็กเล็กฟันดีวิถี SELF CARE” ที่ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK PARK ชั้น 7 ศูนย์การค้า CENTRAL WORLD ด้วยการระดมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตแพทย์มาสาธิตและให้ความรู้กันถึงแก่น รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ ผจก.เครือข่ายเด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE อาจารย์จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว.ประสานมิตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ฯลฯ มาสาธิตเพื่อรณรงค์การแปรงฟันเป็นเรื่องสนุก เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กให้ความสำคัญกับการแปรงฟันให้เด็กเล็กตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการแปรงฟันแก่เด็กว่าเป็นเรื่องสนุกมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth